Australia markets closed

Symbols similar to 'dlx.ax'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
MLX.AXMETALS X FPO0.54Basic MaterialsStocksASX
TLX.AXTELIXPHARM FPO8.09HealthcareStocksASX
HLX.AXHELIX FPO0.02Basic MaterialsStocksASX
SLX.AXSILEX FPO1.21TechnologyStocksASX
LDX.AXLUMOS FPO0.98HealthcareStocksASX
ALX.AXATLSRTERIA FPOSFORUS6.55IndustrialsStocksASX
DLM.AXDOMINIONMN FPO0.08HealthcareStocksASX
BLX.AXBEACON LTG FPO2.94Consumer CyclicalStocksASX
DRX.AXDIATREME FPO0.02Basic MaterialsStocksASX
DLC.AXDELECTA FPO0.01Consumer CyclicalStocksASX
DCX.AXDISCOVEX FPO0.01Basic MaterialsStocksASX
DEX.AXDUKEEXPLOR FPO0.17Basic MaterialsStocksASX
CLX.AXCTI LOGIST FPO0.92IndustrialsStocksASX
FLX.AXFELIX FPO0.33TechnologyStocksASX
DLT.AXDELTADRONE FPO0.02TechnologyStocksASX
DTX.AXDTX.AX0.22N/AStocksASX
DGX.AXDGX.AX0.01N/AStocksASX
DLS.AXDLS.AXN/AN/AStocksASX
DSX.AXDSX.AX0.01N/AStocksASX
DLE.AXDLE.AX0.02N/AStocksASX
PLX.AXPLX.AX0.41N/AStocksASX
DLX.AXDLX.AX9.35N/AStocksASX
ELX.AXELX.AX0.71N/AStocksASX