Australia markets closed

Symbols similar to 'sxs.ax'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
DXS.AXDEXUS STAPLED7.72Real EstateStocksASX
PXS.AXPHARMAXIS FPO0.08HealthcareStocksASX
SES.AXSECOS FPO0.10Consumer CyclicalStocksASX
SNS.AXSENSEN FPO0.08TechnologyStocksASX
SXE.AXSTH X ELEC FPO0.65IndustrialsStocksASX
SXL.AXSTHNXMEDIA FPO0.92Communication ServicesStocksASX
SIS.AXSIMBLE FPO0.01TechnologyStocksASX
SVS.AXSUNVEST FPO0.60Financial ServicesStocksASX
SKS.AXSKS TECH FPO0.23IndustrialsStocksASX
NXS.AXNEXTSCIENC FPO0.76HealthcareStocksASX
SMS.AXSTAR MIN FPO0.09Basic MaterialsStocksASX
SXG.AXSOUTHXGOLD FPO0.28Basic MaterialsStocksASX
SXI.AXSXI.AX0.03N/AStocksASX
SLS.AXSOLSTICE FPO0.14Basic MaterialsStocksASX
STS.AXSTS.AX0.72Industrial GoodsStocksASX
SFS.AXSFS.AXN/ATechnologyStocksASX
SYS.AXSYS.AX0.04UtilitiesStocksASX
SAS.AXSAS.AX0.03TechnologyStocksASX
SXX.AXSXX.AX0.01Basic MaterialsStocksASX
SXSAXSXSAX0.00N/AMutual fundNAS
SXS.AXSXS.AX0.02N/AStocksASX
SXY.AXSXY.AX4.60N/AStocksASX
SRS.AXSRS.AX0.07N/AStocksASX
SXA.AXSXA.AX0.27N/AStocksASX