Australia markets closed

Symbols similar to 'nzz.v'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
NZP.VCHATHAM ROCK PHOSPHATE LIMITED0.12Basic MaterialsStocksVAN
IZZ.VINTERNATIONAL PROSPECT VENTURES0.14Basic MaterialsStocksVAN
VZZ.VVAL DOR MINING CORPORATION0.13Basic MaterialsStocksVAN
CZZ.VCLEGHORN MINERALS LTD0.15Basic MaterialsStocksVAN
NZN.VNEVADA ZINC CORPORATION0.07Basic MaterialsStocksVAN
NZ.VNEW ZEALAND ENERGY CORP0.14EnergyStocksVAN
KZZ.VKZZ.V0.14N/AStocksVAN
NGZ.VNGZ.V0.31N/AStocksVAN
JZZ.VJZZ.V0.06N/AStocksVAN
MZZ.VMZZ.V0.11N/AStocksVAN
GZZ.VGZZ.V12.49N/AStocksVAN
NZZ.VNZZ.V0.04N/AStocksVAN
RZZ.VRZZ.V27.00N/AStocksVAN