Australia markets closed

Symbols similar to 'novo b'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
NZYM-B.CONovozymes B A/S383.20Basic MaterialsStocksCPH
0Q4U.ILNOVOZYMES A/S NOVOZYMES B ORD S383.50Basic MaterialsStocksIOB