Australia markets open in 24 minutes

Symbols similar to 'elx.ax'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
ELD.AXELDERS FPO6.05Consumer DefensiveStocksASX
TLX.AXTELIXPHARM FPO11.16HealthcareStocksASX
ALX.AXATLSRTERIA FPOSFORUS5.94IndustrialsStocksASX
EL8.AXELEVATEURA FPO0.45EnergyStocksASX
MLX.AXMETALS X FPO0.31Basic MaterialsStocksASX
SLX.AXSILEX FPO3.24TechnologyStocksASX
CLX.AXCTI LOGIST FPO1.51IndustrialsStocksASX
BLX.AXBEACON LTG FPO1.84Consumer CyclicalStocksASX
EXL.AXELIXINOL FPO0.01HealthcareStocksASX
LEX.AXLEFROYEXP FPO0.18Basic MaterialsStocksASX
ELS.AXELSIGHT FPO0.39TechnologyStocksASX
EPX.AXEPT GLOBAL FPO0.02TechnologyStocksASX
HLX.AXHELIX FPO0.01Basic MaterialsStocksASX
EAX.AXENERGY ACT FPO0.20IndustrialsStocksASX
EQX.AXEQUATORIAL FPO0.15Basic MaterialsStocksASX
ELT.AXELEMENTOS FPO0.13Basic MaterialsStocksASX
FLX.AXFELIX FPO0.08TechnologyStocksASX
ELM.AXELM.AX0.16Basic MaterialsStocksASX
ELK.AXELK.AX0.01EnergyStocksASX
ENX.AXENEGEX FPO0.02Basic MaterialsStocksASX
EMX.AXEMX.AX0.01Basic MaterialsStocksASX
ELE.AXELMORE FPO0.01Basic MaterialsStocksASX
DLX.AXDLX.AX9.35N/AStocksASX
ELX.AXELX.AX0.71N/AStocksASX
EHX.AXEHX.AX0.10N/AStocksASX