Australia markets closed

Symbols similar to 'elx.ax'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
MLX.AXMETALS X FPO0.54Basic MaterialsStocksASX
EL8.AXELEVATEURA FPO0.47EnergyStocksASX
TLX.AXTELIXPHARM FPO8.09HealthcareStocksASX
SLX.AXSILEX FPO1.21TechnologyStocksASX
ELT.AXELEMENTOS FPO0.56Basic MaterialsStocksASX
HLX.AXHELIX FPO0.02Basic MaterialsStocksASX
ELD.AXELDERS FPO11.47Consumer DefensiveStocksASX
ALX.AXATLSRTERIA FPOSFORUS6.55IndustrialsStocksASX
ELO.AXELMOSFTWRE FPO4.35TechnologyStocksASX
ELS.AXELSIGHT FPO0.45TechnologyStocksASX
EXL.AXELIXINOL FPO0.07HealthcareStocksASX
ECX.AXECLIPX FPO2.07IndustrialsStocksASX
LEX.AXLEFROYEXP FPO 50CUS0.36Basic MaterialsStocksASX
ENX.AXENEGEX FPO0.08EnergyStocksASX
EAX.AXENERGY ACT FPO0.19IndustrialsStocksASX
BLX.AXBEACON LTG FPO2.94Consumer CyclicalStocksASX
EPX.AXEPT GLOBAL FPO0.12TechnologyStocksASX
ELE.AXELMORE FPO0.03Basic MaterialsStocksASX
CLX.AXCTI LOGIST FPO0.92IndustrialsStocksASX
FLX.AXFELIX FPO0.33TechnologyStocksASX
EMX.AXEMX.AX0.01N/AStocksASX
EQX.AXEQUATORIAL FPO0.20Basic MaterialsStocksASX
ELM.AXELM.AX0.16N/AStocksASX
ERX.AXERX.AX0.12N/AStocksASX
PLX.AXPLX.AX0.41N/AStocksASX
Show 25 rows