Australia markets closed

Symbols similar to 'elx.ax'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
TLX.AXTELIXPHARM FPO7.46HealthcareStocksASX
MLX.AXMETALS X FPO0.30Basic MaterialsStocksASX
SLX.AXSILEX FPO3.20TechnologyStocksASX
EL8.AXELEVATEURA FPO0.46EnergyStocksASX
ELD.AXELDERS FPO12.22Consumer DefensiveStocksASX
ELO.AXELMOSFTWRE FPO3.13TechnologyStocksASX
ALX.AXATLSRTERIA FPOSFORUS7.95IndustrialsStocksASX
ELS.AXELSIGHT FPO0.34TechnologyStocksASX
ELT.AXELEMENTOS FPO0.38Basic MaterialsStocksASX
HLX.AXHELIX FPO0.01Basic MaterialsStocksASX
BLX.AXBEACON LTG FPO2.28Consumer CyclicalStocksASX
EAX.AXENERGY ACT FPO0.15IndustrialsStocksASX
EXL.AXELIXINOL FPO0.04HealthcareStocksASX
ECX.AXECLIPX FPO2.56IndustrialsStocksASX
ELE.AXELMORE FPO0.03Basic MaterialsStocksASX
CLX.AXCTI LOGIST FPO1.20IndustrialsStocksASX
EQX.AXEQUATORIAL FPO0.20Basic MaterialsStocksASX
FLX.AXFELIX FPO0.21TechnologyStocksASX
EPX.AXEPT GLOBAL FPO0.07TechnologyStocksASX
ENX.AXENEGEX FPO0.03Basic MaterialsStocksASX
LEX.AXLEFROYEXP FPO 50CUS0.29Basic MaterialsStocksASX
EMX.AXEMX.AX0.01Basic MaterialsStocksASX
ELK.AXELK.AX0.01EnergyStocksASX
ELM.AXELM.AX0.16Basic MaterialsStocksASX
DLX.AXDLX.AX9.35N/AStocksASX
Show 25 rows