Australia markets closed

Symbols similar to 'cli.ax'

SymbolNameLast priceSector / CategoryTypeExchange
HLI.AXHELIA GRP FPO4.24Financial ServicesStocksASX
CLW.AXCHTR H LWR STAPLED3.58Real EstateStocksASX
LLI.AXLOYALLITH FPO0.32Basic MaterialsStocksASX
CLX.AXCTI LOGIST FPO1.50IndustrialsStocksASX
CLG.AXCLOSELOOP FPO0.34IndustrialsStocksASX
DLI.AXDELTA FPO0.45Basic MaterialsStocksASX
ALI.AXARGO GLOBL FPO1.96Financial ServicesStocksASX
CII.AXCI RES FPO1.28IndustrialsStocksASX
CLE.AXCYCLONE FPO0.00Basic MaterialsStocksASX
CLA.AXCELRES FPO0.01Basic MaterialsStocksASX
CAI.AXCALIDUSRES FPO0.18Basic MaterialsStocksASX
CLU.AXCLUEY LTD FPO0.09Consumer DefensiveStocksASX
CLV.AXCLOVER FPO0.80Consumer DefensiveStocksASX
CNI.AXCENTURIA STAPLED1.56Real EstateStocksASX
CDI.AXCDI.AXN/AFinancialStocksASX
CLL.AXCLL.AX0.11N/AStocksASX
OLI.AXOLIVERS FPO0.02Consumer CyclicalStocksASX
CMI.AXCMI.AX1.37N/AStocksASX
KLI.AXKILLI FPO0.06Basic MaterialsStocksASX
CLB.AXCANDY CLUB FPO1.10Consumer DefensiveStocksASX
CLZ.AXCLASSICMIN FPO0.00Basic MaterialsStocksASX
MLI.AXMLI.AX2.60N/AStocksASX
COI.AXCOMETRIDGE FPO0.17EnergyStocksASX
NLI.AXNLI.AX0.04N/AStocksASX
CGI.AXCGI.AXN/ABasic MaterialsStocksASX
Show 25 rows