Australia markets closed

Symbols similar to 'aro.ax'

SymbolNameLast priceSector / CategoryTypeExchange
XRO.AXXERO FPO105.00TechnologyStocksASX
ARU.AXARAFURA FPO0.20Basic MaterialsStocksASX
DRO.AXDRONE FPO0.32TechnologyStocksASX
ARR.AXARAREEARTH FPO NZ0.16Basic MaterialsStocksASX
ARL.AXARDEARES FPO0.46Basic MaterialsStocksASX
ARV.AXARTEMIS FPO0.02Basic MaterialsStocksASX
ARB.AXARB CORP FPO33.05Consumer CyclicalStocksASX
AR3.AXAUSTRARE FPO0.14Basic MaterialsStocksASX
ARX.AXAROA BIO FPO0.67HealthcareStocksASX
ARF.AXARENA REIT STAPLED3.53Real EstateStocksASX
ADO.AXANTEO TECH FPO0.03HealthcareStocksASX
ARG.AXARGO FPO8.65Financial ServicesStocksASX
ASO.AXASTONMIN FPO0.03Basic MaterialsStocksASX
AR9.AXARCHTIS FPO0.11TechnologyStocksASX
ARD.AXARGENT MIN FPO0.01Basic MaterialsStocksASX
AKO.AXAKORA RES FPO0.14Basic MaterialsStocksASX
ANO.AXADVZINCTEK FPO0.80Basic MaterialsStocksASX
ARE.AXARGONAUT FPO0.10Basic MaterialsStocksASX
APO.AXAPO.AX6.69N/AStocksASX
ART.AXAIRTASKER FPO0.17Communication ServicesStocksASX
PRO.AXPROPHECY FPO0.55TechnologyStocksASX
AMO.AXAMBERTECH FPO0.24TechnologyStocksASX
ARN.AXALDORO FPO0.08Basic MaterialsStocksASX
XARO.AXACTIVEXBND TMF UNITS24.48N/AStocksASX
AGO.AXAGO.AX0.04N/AStocksASX
Show 25 rows