Symbols similar to '500477.bo'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
500470.BO500470.BO309.50Basic MaterialsStocksBSE
500472.BO500472.BO1,326.00IndustrialsStocksBSE
500477.BO500477.BO89.20IndustrialsStocksBSE
500467.BO500467.BO67.00Consumer DefensiveStocksBSE
500177.BO500177.BO1.96N/AStocksBSE
530477.BO530477.BO191.15HealthcareStocksBSE
501477.BO501477.BON/AHealthcareStocksBSE
500457.BO500457.BO1.90N/AStocksBSE
500877.BO500877.BON/AConsumer CyclicalStocksBSE
500377.BO500377.BO0.87N/AStocksBSE
500407.BO500407.BO1,396.30Consumer CyclicalStocksBSE
500277.BO500277.BON/AConsumer CyclicalStocksBSE
500777.BO500777.BON/ABasic MaterialsStocksBSE