Symbols similar to '500032.bo'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
500302.BO500302.BO1,390.00HealthcareStocksBSE
500132.BO500132.BO7.41Consumer DefensiveStocksBSE
500036.BO500036.BO0.00Industrial GoodsStocksBSE
500432.BO500432.BO0.00N/AStocksBSE
500034.BO500034.BO7,625.50Financial ServicesStocksBSE
500038.BO500038.BO150.00Consumer DefensiveStocksBSE
500039.BO500039.BO137.90Consumer CyclicalStocksBSE
500012.BO500012.BO13.25Basic MaterialsStocksBSE
500030.BO500030.BO0.58Financial ServicesStocksBSE
500023.BO500023.BO108.00Consumer CyclicalStocksBSE
500031.BO500031.BO223.75Consumer CyclicalStocksBSE
500042.BO500042.BO1,484.35Basic MaterialsStocksBSE
500092.BO500092.BO1,922.25Financial ServicesStocksBSE
500052.BO500052.BO88.70Basic MaterialsStocksBSE
500032.BO500032.BO4.49Consumer DefensiveStocksBSE
590032.BO590032.BON/AN/AStocksBSE
505032.BO505032.BO4.50IndustrialsStocksBSE
500002.BO500002.BO944.45IndustrialsStocksBSE
500033.BO500033.BO1,045.50Consumer CyclicalStocksBSE
500037.BO500037.BON/AN/AMutual fundYHD