Australia markets closed

Symbols similar to 'elx.ax'

SymbolNameLast priceSector / CategoryTypeExchange
EL8.AXELEVATEURA FPO0.43EnergyStocksASX
TLX.AXTELIXPHARM FPO9.40HealthcareStocksASX
ELD.AXELDERS FPO7.34Consumer DefensiveStocksASX
SLX.AXSILEX FPO3.37TechnologyStocksASX
MLX.AXMETALS X FPO0.27Basic MaterialsStocksASX
ELT.AXELEMENTOS FPO0.09Basic MaterialsStocksASX
ALX.AXATLSRTERIA FPOSFORUS5.71IndustrialsStocksASX
BLX.AXBEACON LTG FPO2.40Consumer CyclicalStocksASX
CLX.AXCTI LOGIST FPO1.50IndustrialsStocksASX
EXL.AXELIXINOL FPO0.01HealthcareStocksASX
FLX.AXFELIX FPO0.12TechnologyStocksASX
ELS.AXELSIGHT FPO0.38TechnologyStocksASX
EMX.AXEMX.AX0.01Basic MaterialsStocksASX
ELK.AXELK.AX0.01EnergyStocksASX
ELM.AXELM.AX0.16Basic MaterialsStocksASX
ENX.AXENEGEX FPO0.03Basic MaterialsStocksASX
EAX.AXENERGY ACT FPO0.20IndustrialsStocksASX
ELE.AXELMORE FPO0.01Basic MaterialsStocksASX
EPX.AXEPT GLOBAL FPO0.03TechnologyStocksASX
HLX.AXHELIX FPO0.00Basic MaterialsStocksASX
EQX.AXEQUATORIAL FPO0.14Basic MaterialsStocksASX
LEX.AXLEFROYEXP FPO0.17Basic MaterialsStocksASX
DLX.AXDLX.AX9.35N/AStocksASX
PLX.AXPLX.AX0.41N/AStocksASX
ERX.AXERX.AX0.12N/AStocksASX